Algemene Voorwaarden

Inschrijven:

Inschrijven kan door middel van het (digitale)Inschrijfformulier.

Inschrijfvoorwaarden:

 • Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier.
 • Door ondertekening van inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Het inschrijfformulier versturen naar Marga Brils, release@live.nl
 • Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling via automatische incasso.

Betaling:

 • De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats via automatische incasso.
 • Door middel van een machtiging wordt automatisch het cursusgeld geïncasseerd per half jaar. Deze wordt geincaseerd op 1 februari en 1 augustus.
 • Deze machtiging ontvangt de cursist bij de schriftelijke bevestiging en moet ondertekend ingeleverd worden bij Marga Brils

Opzeggen lidmaatschap:

Elk halfjaar wordt contributie afgehouden. Wil je je lidmaatschap opzeggen dan moet dit voor1 januari en voor1 juli.

Deze afmelding moet per mail gedaan worden via dansstudio.release@live.nl

Ziekte en afwezigheid:

 • Bij ziekte/afwezigheid van de instructrice zal gezocht worden naar vervanging.
 • Indien de cursist verhinderd is, dit a.u.b. doorgeven, dit kan via telefoonnummer van instructrice
 • Bij veelvuldig wegblijven zonder enige kennisgeving worden de ouders ingelicht.
 • Verder kan daardoor deelname aan optredens en/of uitvoeringen worden geweigerd.

Wijziging persoonlijke gegevens:

Bij wijziging van persoonlijke gegevens, zoals adres-/naamwijziging, graag zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dansstudio.release@live.nl

Vakanties:

De schoolvakanties zijn te vinden op onze website. Over het algemeen is de eerste zaterdag van de vakantie wel nog les. Daarna een week niet. Mocht dit anders zijn dan zal de juf dit vermelden tijdens de les of in de nieuwsbrief.

Uitvoering:

Elk jaar werken we hard aan de einduitvoering. Dit vindt plaats in het Munttheater. Alle leden zijn verplicht om hieraan mee te doen. Kaartjes zijn te koop via de website van het Munttheater. De kledingvoorschriften hiervoor vind je hierboven. Voorafgaand aan deze dag hebben we een generale repetitie. Dit vindt plaats op de plek waar de lessen ook plaatsvinden. Hier komen we deze dag samen met alle groepen. Dan lopen we de gehele uitvoering door zodat de leden weten hoe het met de uitvoering eraan toe zal gaan.

Huisregels lesgebouw:

 • Er mag in het gebouw NIET worden gerookt!
 • De beheerder mag iedereen verwijderen die voor overlast zorgt.
 • Tijdens het omkleden en de lessen moeten de gordijnen en deuren dicht blijven.
 • De stichting Vrije Jeugd Groenewoud of het bestuur is NIET aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen of op uitnodiging van de juf.

Overig:

 • De groepen worden ingedeeld op geboortedatum.
 • De groepsindeling ontvangt u jaarlijks na de uitvoering in uw email.
 • Er worden geen lessen gegeven tijdens de (basis)schoolvakanties.
 • Kleding gedragen tijdens optredens en uitvoeringen blijven volledig eigendom van Stichting Vrije Jeugd Groenewoud.
 • Aan activiteiten/optredens, welke in het belang van de vereniging zijn, zal worden meegewerkt.
 • Tijdens de optredens dient men de aanwijzingen van de leiding te volgen.
 • Is men het niet eens met een door de leiding genomen beslissing, dan kan men dit na de les of optredens met de betreffende persoon of het bestuur bespreken.
 • Ieder lid is voor zijn/haar eigen kleding en spullen verantwoordelijk.
 • Bij zoekraken van spullen van de stichting, wordt men voor de kosten aansprakelijk gesteld.
 • Bij wangedrag kan men geschorst worden voor onbepaalde tijd.
 • Is men van mening dat dit ongegrond is, dan kan men zich wenden tot het bestuur van SVJ.

Slotbepaling:

Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van SVJ